Geld inzamelen goed doel vergunning

Dieter
2 jaar geleden

Als je een geld inzamelactie wilt organiseren, check je best even of je voldoet aan de juiste vergunningen voor de verkoopactie. Wij geven je alvast een duidelijk beeld over de belangrijke dingen waar je zeker rekening moet houden.

Hoe moet je een vergunning aanvragen voor een inzamel actie?

Je hebt een vergunning nodig voor een niet commerciële verkoop. Als je als particulier de verkoopactie organiseert, dan moet je als particulier de vergunning aanvragen. Organiseer je als vereniging de inzamel actie, dan moet de vereniging de vergunning aanvragen.

Je mag de inzamel actie overal waar je wilt organiseren, als je de toestemming van de gemeente hebt gekregen. Voor je kan beginnen met organiseren moet je beslissen waar de geld inzamelactie doorgaat. Er zijn 3 mogelijkheden:

Gemeente

Doe je een geldinzameling voor een bepaalde collecte binnen een gemeente? Dan moet je de vergunning aanvragen aan het college van de burgemeester en schepenen.

Verschillende gemeenten van de zelfde provincie

Doe je een geldinzameling voor een bepaalde collecte binnen verschillende gemeenten van de zelfde provincie? Dan moet je de vergunning aanvragen bij de deputatie van het gemeentebestuur.

Verschillende provincies

Doe je een geldinzameling voor een bepaalde collecte in verschillende provincies? Dan moet je de vergunning aanvragen bij de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Vergunningen jeugdbeweging

Jeugdverenigingen moeten ook een vergunning aanvragen voor dat ze een inzamelactie kunnen organiseren. Deze dien je ook aan te vragen bij je gemeente. Verzamel genoeg bewijs dat je kan aantonen wat het doel van je verkoopactie is, zo zal alles veel vlotter gaan.

Vergunningen als ondernemer

Als je als ondernemer iets wilt organiseren voor het goede doel, dan moet je rekening houden met een aantal belangrijke aspecten.

Als je voor het goede doel producten wilt verkopen, dan heb je een vergunning voor een niet commerciële verkoop nodig. Een belangrijk punt is dat je de kosten die je maakt voor je eigen mag houden, maar de opbrengst boven de gemaakte kosten moeten uiteraard naar het goede doel gaan die je hebt gekozen.

Als je producten van je eigen merk wilt gebruiken om te verkopen om het goede doel te steunen, controleer dat zeker eens met je boekhouder op welke manier je dat kan ingeven. Anders kan het zijn dat er achteraf geen duidelijk beeld is met het geld en de producten.

Wat ook zeer belangrijk is, is dat je als commerciële onderneming nooit een tombola of loterij mag organiseren. Wat wel mag is een wedstrijd organiseren waarbij je de kans op winst laat afhangen van een schiftingsvraag.

Wat is het verschil tussen giften en verkoop?

Er is een duidelijk verschil tussen het verkopen van goederen en het ontvangen van giften voor je project. Als je niets verkoopt maar enkel een steunbijdrage ontvangt/vraagt, dan moet je geen vergunning aanvragen.

Voedingsproducten voor het goede doel verkopen

Als je voedingsproducten verkoopt voor het goede doel te steunen, dan moet je geen vergunning hebben van het Federaal  Agentschap  voor de veiligheid van de Voedselketen en dan hoef je daar ook geen bijdrage aan te betalen. Maar hier zijn er ook voorwaarden voor. De verkoopactie mag maximaal 5 keer per jaar plaatsvinden en het moet vallen onder gelegenheidsverkoop. Dit houdt bijvoorbeeld in; wafels & gebak, snoepverkoop, lekkere truffels,…

Belangrijke punten om rekening mee te houden

 • Een vergunning wordt enkel toegestaan aan verengingen die minstens 5 jaar bestaan en een vzw-statuut hebben.
 • Als je de eerste keer een vergunning aanvraagt moet je de volgende informatie meegeven en voorzien:
 • Mededeling van de statuten van de vereniging
 • Volledige identiteit  van de organisatoren
 • Doel van de collecte
 • Verklaring met de handtekening van één der gemachtigden van de vereniging, als bewijs dat de vereniging de opbrengst van het geld inzamelen zal gebruikt worden om het effectieve doel te bereiken en er geen misbruik van te maken.
 • De exacte data, periode en de locatie waar het geld inzamelen zal plaats vinden waarvoor de collecte georganiseerd zal worden.
 • Een overzicht waarvoor je gaat geld inzamelen en de aard van de collecte.
 • Een raming van de kosten die gemaakt gaan worden en van de verwachte opbrengst.
 • De balans van de vereniging van de laatste 2 jaar
 • Een vergunning geldt hoogstens voor 1 jaar
 • De winst die gemaakt wordt tijdens het geld inzamelen voor een bepaalde collecte moet 75 % bedragen van de behaalde opbrengst (tegen 25 % kosten)
 • De rekeningen en de resultaten van de georganiseerde collecte dienen ook voorgelegd te worden aan het college van de burgemeester en schepenen.

Opgelet. Vanaf het moment dat er geld wordt ingezameld door voorwerpen of goederen te verkopen op de openbare weg of op een openbare plaats, ook al als het een liefdadigheidsdoel heeft, vallen deze activiteiten onder de bepalingen van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van de ambulante activiteiten en de organisatie van de openbare markten.

Wat is de kostprijs om een vergunning aan te vragen?

De aanvraag van een vergunning is helemaal gratis.